Adatvédelmi tájékoztató

A Flabaus Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-987546, adószám: 23980178-2-41, székhely: HU- 1025 Budapest, Csalán utca 1/a , képviseletében: Illyés Katalin ügyvezető), mint érintett személyt tájékoztatott, hogy jogom van kérelmezni az adatkezelőtől a rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatom az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogom van az adathordozhatósághoz.

- postai úton a 1025 Budapest, Csalán utca 1/a címen,
- e-mail útján lunettdesign@gmail.com e-mail címen,
- telefonon a 06-30-562-5455 számon.

Jogom van a hozzájárulásom bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Jogom van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.

Kijelentem, hogy a hírlevélre feliratkozással az önkéntes hozzájáruláshoz kapcsolódó tájékoztatást megértettem, arról részemre világos és közérthetó módon tájékoztattak. Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásomat bármikor írásban visszavonhatom, és, hogy az a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti.