Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Instagram nyereményjáték szabályzat

Az instagram nyereményjáték játékszabályzata

1. Alapvető információk

1.1 A nyereményjáték szervezője a Lunett Design Kft., amelynek székhelye: 1025 Budapest, Csalán utca 1. A. ép. fszt. (a továbbiakban: „Szervező“)

1.2 A nyereményjáték neve "Gyermeknapi nyereményjáték" (a továbbiakban:

"Nyereményjáték").

1.3 A nyereményjáték 2021. 05.30-án kezdődik és 2021.06.02. éjfélig tart.

1.4 A nyereményjátékot nem szponzorálja, nem hagyja jóvá, és nem az Instagram vezeti, továbbá nem áll vele kapcsolatban. Az instagramnak nincs semmilyen kötelezettsége a játékossal szemben.

2.1 A nyereményjátékban résztvevő személy természetes személy, aki állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Magyarország területén, és részt vesz az instagram oldalon lévő nyereményjátékban: 2021.05.30-tól 06.02-ig hozzászólásban megjelöl egy instagram profillal rendelkező személyt - aki örülne a nyereménynek - a nyereményfotóhoz, és már követi vagy elkezdi követni a LunettDesign hivatalos instagram oldalát.

2.2  A Nyereményjátékban csak 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.

2.3 A Szervező alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a nyereményjátékban, ideértve a külföldi kapcsolt vállalkozások (esetlegesen megnevezett) alkalmazottait és közeli hozzátartozóikat a Polgári Törvénykönyv § 116. sz. 40/1964 rendelete alapján.

2.4 A nyereményjáték 2021.05.30-án kerül közzétételre az instagram https://www.instagram.com/lunettdesign/  oldalon

3. Nyereményjáték szabályzat

3.1 A nyereményjátékon való részvétel feltétele, a 2021.05.30- 2021.06.02 közötti egy instagram profillal rendelkező személy közzététele a hozzászólásban, és az Instagram fiók követése (lunettdesign).

3.2  Minden játékos akár több hozzászólást is tehet közzé a nyereményjátékhoz, ezzel növelve nyerési esélyeit.

3.3 A szervező fenntartja magának a jogot, hogy kizárja azon hozzászólásokat a nyereményjátékból, amelyek:

- nyilvánvalóan nincsenek összefüggésben a nyereményjátékkal

- nincs benne megjelölve egy valós instagram profillal rendelkező személy

- vulgáris vagy olyan egyéb kifejezéseket tartalmaznak, amelyek nincsenek összhangban a társadalmi morállal vagy etikával

- fenyegetést és / vagy más hasonló verbális támadást tartalmaznak, ideértve a félrevezető információkat egy másik személyről,

- nem, faj, bőrszín, nyelv, vallási, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi hovatartozás, nemzetiségi vagy etnikai származás alapján gyűlöletre ösztönöz;

- addiktív vagy függőséget okozó anyagok fogyasztására ösztönöz vagy enyhíti felhasználásuk következményeit,

- veszélyeztetheti a kiskorúak fizikai, lelki és / vagy erkölcsi fejlődését,

- más személyeket erkölcstelen magatartásra vagy olyan cselekedetekre ösztönöz, amelyek ellentétben állnak a Magyarországon hatályos általánosan kötelező érvényű jogszabályokkal,

- ellentmondanak ezen szabályoknak és / vagy a Magyarországon hatályos általánosan kötelező érvényű jogszabályoknak,

- A Szervező a közzétételre alkalmatlannak tartja

3.4 A nyereményjáték nyertese a nyereményjátékban részt vevő összes játékos közül sorsolással kerül kiválasztásra

 

4. A nyertesek kihirdetése és a díjak átadása

4.1  A nyertes hozzászóló és a hozzászólásban megjelölt személy egy-egy 30x30x30 cm-es macis játéktárolót kap.

4.2 A nyereményjáték 2021.06.02-ről 202106.03-ra éjfélkor zárul és a nyertes az összes hozzászólás közül kerül ki véletlenszerű kiválasztással a random.org weboldal segítségével, majd a nyereményjátékban szereplő feltételek teljesülésének utólagos ellenőrzésével. A feltételek nem teljesülése esetén a nyertes ismét kiválasztásra kerül egészen addig, amíg a kiválasztott nyertes feltételei teljesülnek.

4.3 A Szervező 2021.06.03, 11:00 órakor sorsolja ki a nyertest. A szervező a nyerteseket kihirdeti, adataikat anonim formában közzétéve az instagram oldal történetében. https://www.instagram.com/lunettdesign/  oldalon, és egyidejűleg személyes üzenettel lép velük kapcsolatba. A nyereményt a kommentet író játékos és a kommentben megjelölt játékos számára is a Szervező postázza el.

 

5. A nyereményjáték egyéb feltételei

5.1 A játékos a jelen szabályzatban foglalt nyeremény helyett nem követelhet pénzügyi vagy egyéb juttatást a Szervezőtől.

5.2 Bármilyen reklamációról vagy panaszról végérvényesen a Szervező dönt. A Szervező fenntartja magának a jogot kártérítés nélkül a nyereményjáték lerövidítésére, elhalasztására, visszavonására vagy megszüntetésére, illetve a játékszabályzat egyoldalú megváltoztatására vagy kiegészítésére a nyereményjáték teljes időtartama alatt úgy, hogy a változásokat a Szervező a www.farmasi.hu weboldalon közzéteszi, ahol rendelkezésre állnak az érvényes és teljes szabályok.

5.3 A Szervezőnek joga van ellenőrizni a nyereményjátékban való részvétel feltételeit és vita esetén elbírálni és végérvényesen dönteni a nyereményjátékhoz kapcsolódó bármely kérdésben. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy kizárja a játékost a nyereményjátékból vagy a szabályzat megsértése esetén nem adja át számára a nyereményt.

 

6. A játékos nyilatkozata és hozzájárulása a személyes adatok feldolgozásához

6.1 A nyereményjátékban való részvétellel a játékos önként megadja a Szervezőnek (az üzemeltetőnek a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően) hozzájárulását a nyereményjáték során a Szervezőnek átadott személyes adatainak feldolgozásához, valamint a nyeremények esetleges odaítélésével kapcsolatban, a nyereményjátékban való részvétel céljából, annak értékelése és a nyeremény átadása céljából.

6.2 A játékosnak joga van az üzemeltetőtől hozzáférést kérni az érintett személyes adataihoz, a személyes adatok módosításához, törléséhez, a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához, a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozáshoz és a személyes adatok továbbításának jogához.

6.3. Az Üzemeltető a nyertes személyes adatait a nyeremény kiszállításához szükséges mértékben és ideig megőrzi, de legfeljebb 2 hónapig.