Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték a Facebookon!

Játssz és nyerd meg legújabb termékünket a gyönyörű rózsadobozt! 

Te választhatod ki, hogy vörös vagy barack színű rózsadobozt szeretnél!

Játék feltétele: kövesd be Facebook oldalunkat, majd taggeld be azt a személyt, akit megajándékoznál a rózsadobozzal!
A nyertest a jelen poszt alatt kommentelők között sorsoljuk ki 2019. április 17. (szerda) 20:00-kor.
Fontos, hogy a kisorsolt nyertesnek a Facebook oldalunkat is kedvelnie kell, ennek hiányában a nyereményt nem áll módjában a szervezőnek átadnia.
1. A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Flabaus Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-987546, adószám: 23980178-2-41, székhely: HU- 1025 Budapest, Csalán utca 1/a), (továbbiakban: szervező), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
2. Részvételi szabályzat 
2.1. A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet, melyben a játékos vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook) a játék időtartama alatt „Like” („Kedvelés”) kapcsolatot alakít ki az Szervező “Lunett Design” elnevezésű Facebook oldalával. A nyertest a Lunett Design Facebook követői között sorsolja ki Szervező 2019. április 17. (szerda) 20:00-kor.A nyereményjátékot és a sorsolást a Facebook a random.org rendszerén keresztül bonyolítja, de ahhoz a Facebooknak és a random.org-nak nincs köze. Jelen nyereményjátékot a Facebook  semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.
2.2. A nyereményjátékban azok a 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek és kommentelnek jelen posztban.
2.3. A nyertes köteles együttműködni a szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, úgy e körülményért a szervező felelőssége nem állapítható meg.  
2.4.A nyeremény készpénzre vagy más ajándéktárgyra át nem váltható.
A nyeremény: 1 db Lunett Design rózsadoboz
3. A nyereményjáték ideje 
2019. április 9. 19:00 órától 2019. április 17. (szerda) 19:59 óráig
Sorsolás: 2019. április 17. (szerda) 20:00
4. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása: 
A sorsolást a Flabaus Kft. bonyolítja le a fenti időpontban a random.orgon keresztül.
A szervező a nyertest az eredményhirdetés és a sorsolás napján a Facebook felületén poszt formájában értesíti. A nyertesnek a poszt kihelyezésétől számított 72 órán belül kell jelentkeznie a lunettdesign@gmail.com e-mail címen. Ellenkező esetben a nyeremény a szervező tulajdonában marad. A rózsadobozt a szervező  előre egyeztetett időpontban adja át a nyertesnek, Budapesten, a szervező székhelyén 2019. április 25-ig.
5. Adatkezelés 
5.1. Az adatkezlésre a www.lunettdesign.hu oldalon feltöltött Adatkezlési szabályzatban leírtak az írányadók.
A kezelt adatok köre:
A nyereményjátékban részt vevők neve, facebook oldala.
A nyereményjátékban történő részvétel kifejezett jelzésével és annak beküldésével a játékban résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a nyereményjátékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. 
5.2. Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek nyereményjátékban való részvétele.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
5.3. Az adatkezelés jogalapja: Az adatszolgáltatás önkéntes. 
6. Adattovábbítás 
6.1. Az adatkezelő a nyertes nevét továbbítja akként, hogy a Facebook oldalán (Lunett Design) megjelenteti. A szervező ezen kívül a kezelt adatokat marketing célból nem továbbítja, más tekintetben nem hozza nyilvánosságra. 
6.2. A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a családi nevét és utónevét nyilvánosságra hozza a Facebook oldalán.
7. Záró rendelkezések 
7.1. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a Facebook oldalán.
7.2. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
7.3. Az érintettek jogaikat az Infotv-nek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően bíróság előtt érvényesíthetik, valamint kérhetik a Nemzeti és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400) segítségét illetve panasszal fordulhatnak hozzá. 
Budapest, 2019.04.09.
Lunett Design

Keresés