Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték

Nyereményjáték szabályzata: 

1. A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Lunett Design Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-987546, adószám: 23980178-2-41, székhely: HU- 1025 Budapest, Csalán utca 1/a), (továbbiakban: szervező), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

2. Részvételi szabályzat 

2.1. A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet, azok számára, akik kedvelik a Lunett Design Facebook és Instagram oldalát, továbbá a nyereményjáték posztja alatt megjelölnek két embert. A nyertest Szervező sorsolja ki 2024. április 1. napján.

2.2. A nyereményjátékban azok a 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook és Instagram regisztrációval rendelkeznek és bekövették a Szervező FB és Instagram oldalát, továbbá a nyereményjáték posztja alatt (akár FB-on, akár Instagramon) megjelölnek két ember. 

2.3. A nyertes köteles együttműködni a szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, úgy e körülményért a szervező felelőssége nem állapítható meg.

2.4.A nyeremény készpénzre vagy más ajándéktárgyra át nem váltható.

A nyeremény:  1 db 3 nap/ 2 éjszakára szóló szállásutalvány a balatonlellei BL Yachtclubban, mely 2024. május 31-ig váltható be.  A szállásutalvány 1 db apartmanra, 2 felnőtt + 2 gyerek vendégre váltható be ellátás nélkül. 

3. A nyereményjáték ideje 

2024. február 25. - 2024. március 31. 23:59 óráig

 Sorsolás: 2024. április 01. napján.

 4. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:

A sorsolást a Lunett Design Kft. bonyolítja le a fenti időpontban. A nyertesnek az alábbi tevékenységet kellett elvégeznie ahhoz, hogy a nyereményét átvehesse: kedvelte a Lunett Design Facebook és Instagram oldalát, továbbá a nyereményjáték posztja alatt megjelölt két embert.  A szervező a nyertest mind a Facebook és Instagram felületén poszt formájában, mind e-mailben értesíti. A nyertesnek a poszt kihelyezésétől számított 3 napon belül kell jelentkeznie a lunettdesign@gmail.com e-mail címen. Ellenkező esetben a nyeremény a szervező tulajdonában marad.

5. Adatkezelés 

5.1.  Az adatkezlésre a www.lunettdesign.hu oldalon feltöltött Adatkezlési szabályzatban leírtak az írányadók.

A kezelt adatok köre: A nyereményjátékban részt vevők neve, Facebook, Instagram oldala.

A nyereményjátékban történő részvétel kifejezett jelzésével és annak beküldésével a játékban résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a nyereményjátékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. 

5.2. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek nyereményjátékban való részvétele. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

5.3. Az adatkezelés jogalapja: Az adatszolgáltatás önkéntes. 

6. Adattovábbítás 

6.1. Az adatkezelő a nyertes nevét továbbítja akként, hogy a Facebook és Instagram oldalán (www.facebook.com/lunettdesign, www.instagram.com/lunettdesign) megjelenteti. A szervező ezen kívül a kezelt adatokat marketing célból nem továbbítja, más tekintetben nem hozza nyilvánosságra. 

6.2. A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a családi nevét és utónevét nyilvánosságra hozza a Facebook  és Instagram oldalán.

7. Záró rendelkezések 

7.1. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a Facebook oldalán.

7.2. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha a játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

7.3. Az érintettek jogaikat az Infotv-nek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően bíróság előtt érvényesíthetik, valamint kérhetik a Nemzeti és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400) segítségét illetve panasszal fordulhatnak hozzá. 

Budapest, 2024. február 25.

Lunett Design